Almatine Leene is de nieuwe Theoloog des Vaderlands

Almatine Leene is de nieuwe Theoloog des Vaderlands. Dat werd bekendgemaakt tijdens de Nacht van de Theologie op 14 november, die dit coronajaar een plek had gekregen in de programmering van NPO Radio 5.

De nieuwe Theoloog des Vaderlands is de eerste vrouw die dominee is geworden in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Sinds 1 november 2020 is ze voor 80 procent verbonden aan de vrijgemaakt-gereformeerde kerk in Hattem-Noord. Daarnaast is ze docent kerkgeschiedenis en dogmatiek aan Hogeschool Viaa in Zwolle. Ze bracht diverse boeken uit, waaronder Dogmatiek voor iedereen, Samen met de vrouwen, Flirten met Rome, over de toenadering tussen katholieken en protestanten en het onlangs verschenen Kerkgeschiedenis voor iedereen: weten waar je vandaan komt, met een overzicht van de geschiedenis van de christelijke kerk en de gebeurtenissen die bepalend waren voor het christendom in Nederland. 

Hoewel Almatine altijd sterke banden onderhield met Nederland woonde ze de afgelopen 16 jaar in Zuid-Afrika waar ze predikant was van de nederduitse gereformeerde kerk van Stellenbosch. In 2013 promoveerde ze aan de theologische faculteit van Stellenbosch University. Daarvoor onderzocht ze de positie van vrouwen in de kerk en haar bevindingen verwerkte ze in een toegankelijk boek: Samen dansen in de kerk .

De nieuwe Theoloog des Vaderlands werd intern aangewezen door de organisaties achter de Nacht van de Theologie. Uit het juryrapport: “Almatine Leene heeft alles in huis om onze ambassadeur van de theologie te zijn en is in staat om een breed publiek met nieuwe ogen te laten kijken naar onze samenleving en onze bronnen van inspiratie. Ze is een gedreven theoloog met een veelzijdige loopbaan: zowel als predikant en inspirator als wetenschapper. Door haar verblijf in Zuid-Afrika kijkt ze met nieuwe ogen naar Nederland, waar religie een heel andere plek heeft. En ze is een voortrekker door haar rol als eerste vrouwelijke predikant in een kerkgenootschap waar dat niet vanzelfsprekend was.”

De nieuwe Theoloog des Vaderlands mag deze titel een jaar lang dragen en is ambassadeur van de Nederlandse theologie. Aan de titel zit ook een geldprijs vast: de Theoloog des Vaderlands krijgt 10.000 euro van het Vermeulen Brauckman Fonds om een project te ontwikkelen.

Het is de tiende keer dat een theoloog een jaar lang ambassadeur is van de theologie in Nederland. Almatine Leene volgt Samuel Lee op die het afgelopen jaar de titel droeg.