Boekpresentatie Kracht ten goede van Sander Griffioen

Donderdag 13 oktober 2022 presenteren Sander Griffioen en KokBoekencentrum uitgevers het boek Kracht ten goede, een filosofie van de tijd

Over Kracht ten goede:
In dit boek komt een breed scala van onderwerpen aan de orde. Er is een hoofdstuk over de tijd van de geschiedenis; één waarvan de titel ontleend is aan het Chinese adagium ‘laat honderd bloemen boeien en honderd scholen strijden’; en één over het krachtenveld van goed en kwaad, gevolgd door een andere over de structuren van het gemeenschappelijke leven. Daarna volgen hoofdstukken over de wijkende identiteit en de bestemming van de mens. Steeds is de behandeling gericht op het vinden van sporen van de kracht ten goede, met name daar waar het kwaad het laatste woord schijnt te hebben.

Over de presentatie
De feestelijke presentatie vindt plaats in cultureel en maatschappelijk podium De Kargadoor (Oudegracht 36, Utrecht). Inloop is vanaf 13.30 uur, het officiële programma vangt aan om 14.00 uur. U bent van harte welkom om deze presentatie bij te wonen. Wij verzoeken u vriendelijk om u via het formulier aan te melden (omdat de presentatie is volgeboekt is aanmelden niet meer mogelijk).

Het programma is als volgt:

13.30 uur Inloop met koffie en thee (en boekverkoop)

14.00 - 14.05 uur Welkom door Peter Gorter, Acquirerend redacteur 

14.05 - 14.15 uur Korte inleiding door Sander Griffioen

14.15 - 14.25 uur Bijdrage door Renée van Riessen

14.30 - 14.40 uur Bijdrage door Sjoerd Griffioen

14.45 - 14.55 uur Bijdrage door Harry Wels

15.00 - 15.20 Pauze met boekverkoop

15.25 - 15.35 uur Bijdrage door Désanne van Brederode

15.40 - 15.50 uur Antoon Vandevelde

15.55 - 16.15 uur Reactie van de auteur gevolgd door discussie

16.15 - 17.00 Feestelijke afsluiting

Renée van Riessen is filosoof en dichter. Zij gaf godsdienstfilosofie aan de PThU Groningen en was bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de Universiteit Leiden. Het eerste en laatste hoofdstuk van Kracht ten goede sluiten aan bij haar publicaties over tijd bij Augustinus.

Sjoerd Griffioen is docent Filosofie aan de Groningse universiteit. In 2020 promoveerde hij op een analyse van het Duitse secularisatiedebat rondom Karl Löwith, Hans Blumenberg en Carl Schmitt. Het hoofdstuk ‘Laat honderd scholen strijden’ maakt dankbaar gebruik van zijn onderzoek.

Harry Wels is als cultureel antropoloog verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam, en één dag per week aan het Afrika Studiecentrum te Leiden. Hij zal ongetwijfeld ingaan op het ‘Optimisme zonder hoop’-standpunt waarmee Kracht ten goede hem associeert.

Désanne van Brederode studeerde af in de filosofie, en verwierf sindsdien bekendheid  als auteur van meerdere romans, pamfletten, artikelen en columns.  Zij is bij uitstek de persoon om de betekenis van dit boek voor het publieke debat te beoordelen.

Antoon Vandevelde is als econoom en filosoof verbonden aan de KU Leuven; ook was hij jarenlang decaan van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van deze universiteit. Na zijn emeritaat is hij nog steeds druk met colleges en seminars. Met zijn maatgevoel is hij de persoon om de tonaliteit van dit boek te beoordelen.