Wat kunnen we zeggen over de toekomst?

In De toekomst is geen vreemde legt René van Woudenberg uit dat de onbekende toekomst iets moois in zich heeft, een avontuur is. Deze tijd van angst en onzekerheid heeft volgens hem juist meer zekerheid in zich dan wij denken. We voelen ons onzeker over wat ons en onze planeet te wachten staat: een pandemie, de groeiende kloof tussen rijk en arm, de wankele economie en de groter wordende klimaatcrisis. In dit helder geformuleerde essay laat René van Woudenberg zien dat angst en onzekerheid niet het laatste woord hebben. Hij neemt de lezer mee naar zaken waarvan we zeker kunnen zijn dat ze in de toekomst werkelijkheid worden: logische waarheden, regelmatigheden en beloften. De toekomst is weliswaar ongewis, maar er zijn wel degelijk toekomstige zekerheden. Daarom is dit een hoopvol betoog.


Aflevering De Nieuwe Wereld over De toekomst is geen vreemde

In deze aflevering van De Nieuwe Wereld gaat Ernest van Nispen in gesprek met filosoof René van Woudenberg over De toekomst is geen vreemde. René is professor en filosoof op de vrije universiteit Amsterdam. Als schrijver bracht hij in 1992 zijn eerste boek Gelovend denken op de markt. In zijn nieuwste boek schrijft van Woudenberg over de toekomst. Van Nispen en van Woudenberg gaan dieper in op de inhoud van De toekomst is geen vreemde.


Podcast over De toekomst is geen vreemde

“Hoogleraar filosofie René van Woudenberg komt in zijn nieuwe boekje De toekomst is geen vreemde tot de conclusie dat er meer zeker is over de toekomst dan we soms denken. Zo bieden we elkaar zekerheden door beloftes te doen. Maar kan je hier van dag tot dag mee uit de voeten? Biedt zijn analytisch filosofische betoog echt houvast, in tijden van vertrouwenscrisis, huisvestingsnood en klimaatcrisis? Studenten Zara Le Clerq en Sewa Hasan gingen met hem in gesprek.”

Klik hier om het gesprek te beluisteren. Recensies over De toekomst is geen vreemde

Klik op onderstaande linkjes om recensies over De toekomst is geen vreemde te lezen.

- Reformatorisch Dagblad

- Nederlands Dagblad


Meer YouTube filmpjes van René van Woudenberg

Onderwerp: Identiteit

Onderwerp: Wat betekenen beloften

Onderwerp: Waarom bestaat er iets, en niet niets?

Insert Video
Insert Audio
Insert Video
Insert Video