Erik Borgman wint ook in Vlaanderen de prijs voor het Beste Christelijke Boek 2020

Donderdag 3 december werden de jaarlijkse prijzen voor het Spirituele en het Christelijke boek 2020 uitgereikt. Deze prijzen zijn een initiatief van de beroepsorganisatie van uitgevers van waardegedreven media, Medianetwerk Plus.

De Prijs voor het Spirituele Boek bekroont een auteur van een boek dat op een toegankelijke wijze bijdraagt tot de zoektocht naar zin, bezinning en bezieling in de huidige samenleving.

De Prijs voor het Christelijke Boek bekroont een boek waarin de monotheïstische godsdiensten centraal staan als zingever in de huidige tijd. Boeken die het voorbije jaar zijn uitgegeven of verspreid in Vlaanderen, in de Nederlandse taal, inclusief vertalingen, komen in aanmerking.

De Prijs voor het Christelijke boek 2020 werd door de jury toegekend aan Erik Borgman voor Alle dingen nieuw – uitgeverij KokBoekencentrum. Alle dingen nieuw werd overigens in november jl. ook in Nederland bekroond met de prijs voor het beste theologische boek

De Prijs voor het Spirituele boek gaat in 2020 naar Roger Burggraeve voor Geen toekomst zonder kleine goedheid uitgegeven door Halewijn

De laureaten ontvingen uit de handen van juryvoorzitter Rik Torfs een kunstwerk van respectievelijk Stefaan van Biesen en Els Vos.

De Publieksprijs, toegekend door de lezers via een stemprocedure op de website, werd gewonnen door Roger Burggraeve met Geen toekomst zonder kleine goedheid. De lezers konden via internet hun stem uitbrengen op 1 van de 6 boeken van de shortlist. 755 lezers namen deel. 497 stemmen gingen naar het boek van professor Roger Burggraeve die dus de Publieksprijs zeer overtuigend wint.

Aan deze editie van de prijs namen 16 uitgeverijen met 50 ingezonden boeken deel. Zowat één van de best scorende edities. Het bewijst dat de uitgevers in deze nichemarkt zeer actief zijn, ook in coronatijden. Niettemin vragen deze boeken van de uitgevers een bijzondere aandacht en inspanning. Precies deze aandacht en inspanning wil Medianetwerk Plus ondersteunen. Voor deelnemers en shortlist : www.prijsreligieuzespiritueleboek.be

De commentaren van de jury bij de werken van de twee winnaars:

alle dingen nieuw erik borgman


Erik Borgman, Alle dingen nieuw – KokBoekencentrum

‘Een alomvattend en diepzinnig werk waarin de auteur grondig nadenkt over hoe de theologie vandaag kan zijn en welke betekenis ze voor mensen vermag te hebben. Erik Borgman hanteert het binnenperspectief, terwijl velen in onze tijd liever van buitenaf naar het verschijnsel ‘religie’ kijken. Bovendien buigt hij niet voor de hedendaagse almacht van zuiver rationele patronen als raster voor alle menselijk denken en handelen. Tenslotte is het boek ingewikkeld genoeg om het niet zomaar te lezen en vervolgens weer te vergeten: het is op geen enkel moment gemakzuchtig. Zowel de stellingen van Borgman beamen als ze bestrijden kost een ernstige inspanning, zoals het hoort.’

geen toekomst zonder kleine goedheid


Roger Burggraeve, Geen toekomst zonder kleine goedheid – Uitgeverij Halewijn

‘Een boek dat Roger Burggraeve laat zien zoals hij is. Een originele denker die veel heeft geleerd van Emmanuel Levinas, maar tegelijk zelf over een zeer brede kennis en een ruime levenservaring beschikt. De auteur is, op ethisch vlak, niet op zoek naar alomvattende, afgeronde theorieën en verliest zich evenmin in heilloos groepsdenken, maar kiest voor de kracht van de kleine goedheid die te midden van geweld, chantage of machtsmisbruik nooit helemaal wint maar evenmin wordt overwonnen. Een diepgaand, hoopvol boek met een grote werkelijkheidszin en een deugddoende afwezigheid van goedkope sentimentaliteit.’

Jurybeoordeling van de andere werken uit de shortlist:

Mar Oomen, Missievaders – Uitgeverij Atlas Contact

Een merkwaardig, op de eigen familiegeschiedenis van de auteur berustend boek over protestantse missionarissen en artsen die met de beste bedoelingen vanuit Nederland de wereld introkken om het geloof te verspreiden. De auteur behandelt het onderwerp op een persoonlijke manier en kijkt met scherpe blik. Wendingen in de geschiedenis, veranderende opvattingen over de missie, de missionarissen en de mensen aan wie ze de boodschap brachten, hullen dit mooie document tegelijk in een lichte tragiek.

Ton Lemaire, Met lichte tred. De wereld van de wandelaar – Ambo Anthos

Een prachtig geschreven pleidooi voor langzaam wandelen, helder waarnemen en subtiele zelfreflectie. Ton Lemaire staat kritisch tegenover de verder denderende verstedelijking en de gedachteloze vanzelfsprekendheid waarmee die door velen enthousiast wordt begroet. Het landschap en de natuur hebben meer te bieden en geven hun charmes soms iets langzamer maar zeker guller prijs. Een boek geschreven voor de coronatijd aanbrak, maar dat er tegelijk een geweldig antwoord op is of kan zijn.

Jan-Hendrik Bakker, Nabijheid – Uitgeverij Atlas Contact

Een bundel subtiele essays, waarin nabijheid niet staat voor een terugplooien op zichzelf maar juist als uitvalsbasis fungeert om ook open te staan voor andere ideeën en mensen, om ze zelfs lief te hebben. Als het leven een reis in lussen is, bestaat er altijd een ankerpunt. Een filosofisch boek waarin de auteur naar de diepte gaat, de filosofie in haar volle rijkdom erkent en zich niet verliest in uitzichtloze redelijkheid.

Emmanuel Van Lierde, Welkom in Rome. Kruispunt van de wereldkerk – Uitgeverij Halewijn

Emmanuel Van Lierde schreef een zeer waardevol boek waarin hij probeert Rome en de wereldkerk beter te begrijpen en voor een breed geïnteresseerd publiek te verklaren, dat laatste omdat hij nu eenmaal een onderwerp behandelt waarover in onze samenleving de laatste jaren veel kennis is verloren gegaan. Kritisch en respectvol, inhoudelijk en toegankelijk. En gelukkig ver verwijderd van de folkloristische aanpak die verhalen over het Vaticaan vaak een kinderlijke naïviteit geven die het instituut zelf allerminst kenmerkt.

De jury van de Prijs voor Spirituele en Christelijke boek 2020 :

– Rik Torfs, ererector KU Leuven – voorzitter
– Mieke Van Hecke, eredirecteur-generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen – vicevoorzitter.
– Yvonne Denier, professor, filosofe, ethica
– Dirk De Wachter, professor, psychiater en auteur
– Peter Malfliet, verantwoordelijke jeugd en gezinspastoraal bisdom Gent
– Rik Van Cauwelaert, journalist-columnist
– Wim Vandewiele, professor, godsdienstsocioloog
– Jan Boulogne is secretaris van de jury.

Meer info op www.prijsreligieuzespiritueleboek.be

Fotograaf: Arjan Broers

Fotograaf: Arjan Broers