Lancering online cursus pastoraat bij psychische problemen

Vandaag lanceert het Kennisinstituut christelijke ggz (Kicg) de online cursus ‘pastoraat bij psychische problemen: oefenruimte’. De cursus is gemaakt als verdieping op het ‘Handboek pastoraat bij psychische problemen’.

De cursus biedt toerusting en oefenruimte voor het pastorale contact

De cursus is voor iedereen die actief is in het pastoraat of op een andere manier mensen met psychische problemen wil bijstaan op geloofsgebied. Zij hebben binnen de kerk of geloofsgemeenschap behoefte aan begrip voor en steun bij hun strijd en worsteling. Nog regelmatig wordt dit gemist. Pastorale zorg die aansluit bij hun behoeften, kan tegemoetkomen aan dit gemis.

Pastoraat bij psychische problemen: oefenruimte is interactief opgezet

Deelnemers krijgen kennis aangereikt en kunnen hun vaardigheden oefenen voor de pastorale omgang met mensen met psychische klachten. De cursus start met een algemene les over de rol van het pastoraat, gebed in het pastoraat en de samenwerking met de hulpverlening. Daarna volgen vier themalessen die de onderwerpen angst, persoonlijkheidsstoornissen, depressie en suïcidaliteit, en trauma behandelen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de volgende onderdelen:

  • video’s waarin ervaringsdeskundigen, pastors en hulpverleners aan het woord komen. Ook speelt toneelgroep Eduscenes herkenbare praktijksituaties uit;
  • opdrachten, rollenspellen en reflectievragen;
  • verdiepend materiaal zoals boekentips of online colleges.

Volg de cursus gratis via www.wwjg.nl/pastoraatenpsychologie

Hier is het studiemateriaal inclusief een handleiding te vinden, net als een introductiefilmpje over de cursus. De cursus is groepsgewijs te volgen, bijvoorbeeld op een kerkelijke toerustingsavond of (inleiding op een) kerkenraadsbijeenkomst. Ook kan de cursus individueel gevolgd worden, waarbij de deelnemer de opdrachten zelfstandig doorwerkt.

Op verzoek van Eleos ontwikkelde het Kicg de online cursus

Dit werd gedaan in samenwerking met de Theologische Universiteit Kampen. Vrienden van Eleos financierde de ontwikkeling van deze cursus. Dit past bij een doel van Vrienden van Eleos om kennis rondom psychisch lijden en pastoraat te delen.

Meer informatie over de cursus is te lezen op https://www.kicg.nl/zorginnovaties

Hier vind je meer over de inhoud, de achtergrond en ontwikkeling van de online cursus. Op 7 april 2022 hoopt het Kicg in samenwerking met de TU Kampen een webinar te organiseren. Op dit webinar voor cursisten of andere belangstellenden, worden o.a. vragen van deelnemers over de cursus behandeld. Meer informatie is t.z.t. te vinden op www.kicg.nl/evenementen.