Mini-symposium ‘Oplichtende woorden’

Dinsdag 8 oktober om 14.00 uur vindt in de Jacobikerk in Utrecht een mini-symposium plaats. Aanleiding is de verschijning van ‘Oplichtende woorden, de mooiste preken van Andries Zoutendijk.’ Sprekers zijn ds. Leneke Marchand (Voorburg), ds. Pieter Versloot (Groningen) en Andries zelf. Toegang vrij, aanmelden is niet noodzakelijk.

 

Andries Zoutendijk

Toen Andries Zoutendijk vorig jaar met emeritaat ging, was hij 28 jaar verbonden geweest aan de Jacobikerk in Utrecht. Menig predikant heeft in zijn/haar studententijd onder zijn gehoor gezeten. Eerder diende hij de gemeenten in Noorden (1978-1982) en Groningen (19802-1990). In al die jaren is de prediking een cruciaal onderdeel van zijn ambtswerk geweest.

Hij heeft er regelmatig op gereflecteerd, in IZB-Areopagus-verband.

Een paar kernachtige citaten: ‘Het is niet zo dat een preek moet verwoorden wat er in de gemeente leeft. Je staat ertegenover. En ik stel me voor dat de Here God en zijn engelen moeite doen om een preek uit me te krijgen (vaak heb je dat niet door maar Paulus zegt het toch wel zo: blijf je eigen behoud bewerken enz, blijf aan je preek werken want het is God die het in je werkt). Maar de gemeente is er ook nog, de mensen zitten daar niet wat te zitten, maar ze willen het Woord uit je trekken.’

 

Oplichtende woorden

In een interview voor Areopagus Magazine, enkele jaren geleden zei hij: ‘In de verkondiging wordt een nieuwe wereld opgeroepen: de wereld van het koninkrijk van God. Daarbij hoort iets onthullends, verheldering van je bestaan.’

In het eerste jaar van zijn emeritaat heeft Andries een selectie gemaakt uit de vele preken die hij in de Jacobikerk heeft gehouden. De 15 ‘mooiste preken’ verschijnen net na de zomer, in een uitgave van IZB-Areopagus en KokBoekencentrum, onder de titel Oplichtende woorden, onder redactie van Beatrice de Graaf (hoogleraar geschiedenis, Universiteit Utrecht), Barbara Lamain (predikant ’t Woudt-Den Hoorn), Koos van Noppen (hoofd communicatie IZB) en Andries Zoutendijk.