Minisymposium ‘Augustinus voor mensen van nu’

Hoe komt het dat we zo druk zijn? Hoe kom je tot rust in onrustige tijden? Waar moet je wel aandacht aan besteden en waaraan niet? Typisch vragen van nu, maar het zijn hele oude vragen. Kerkvader Augustinus (354-430) had deze vragen ook. Hans Alderliesten is ervan overtuigd dat Augustinus anno 2019 zeggingskracht heeft. Vandaar de verschijning van het boek Augustinus voor mensen van nu. Wij zijn de tijden.

De actualiteit van Augustinus

‘Augustinus leefde lang geleden. Alles is anders en alles is hetzelfde. De tijd is anders, de vragen zijn hetzelfde. Ook wij leven in onzekere tijden. Onze stelsels kraken en piepen aan alle kanten. Er zijn vraagstukken waar we maar nauwelijks grip op krijgen. In de samenleving zijn allerlei breuklijnen zichtbaar. De waarheid staat onder druk en veel mensen zijn onzeker over hun toekomst’, aldus de auteur. ‘De essentie van het menselijk bestaan is onveranderd. Mensen zijn nog steeds op zoek naar rust en zekerheid. Augustinus is zodoende een interessante gesprekspartner.’

Hans Alderliesten is naar eigen zeggen al langer gefascineerd door Augustinus: ‘Niet alleen zijn levensloop intrigeert me, van een onstuimige jeugd tot een hoge positie in de kerk van Afrika, maar ook de frisheid van zijn argumentatie. Bovendien laat Augustinus zich niet zo makkelijk vangen. Katholiek, protestant, zondaar, heilige: het zijn etiketten die Augustinus passen. Augustinus was een veelzijdig en in zekere zin ook een onrustig figuur. Een zoeker naar het goede, ware en het schone. Een zoeker, uiteindelijk, naar God.’ Bekend zijn Augustinus’ werken Belijdenissen en De Stad van God. In het boek brengt Alderliesten de kerkvader en filosoof Augustinus dichtbij en laat de lezer zo reflecteren over keuzes, tijdbesteding en opvattingen.

 

Minisymposium op 30 oktober

Ter gelegenheid van de verschijning van het boek organiseert KokBoekencentrum Uitgevers in samenwerking met Boekhandel Smit een minisymposium in Gouda.

Het minisymposium wordt op woensdag 30 oktober georganiseerd in de Lutherse Kerk in Gouda (Lage Gouwe 134). Aanvang is 20 uur, inloop vanaf 19.45 uur.

Klaas van der Zwaag zal spreken over ‘Augustinus: zoon, bisschop, zondaar’ en Laela Zwollo over ‘Augustinus en zijn opponenten.’ De auteur zal zelf spreken over de relevantie van Augustinus anno 2019. De Goudse organist Peter van Cappellen zal zorgen voor muzikale omlijsting.

De entree is gratis, aanmelden is gewenst (info@boekhandelsmit.nl). Het boek ligt vanaf dinsdag 24 september in de boekhandel en is online te bestellen.