Minisymposium Vruchten van de Bron

Vrijdag 13 december organiseert KokBoekencentrum het mini-symposium Vruchten van de Bron. Die dag wordt het nieuwe boek van Marius Noorloos gepresenteerd onder de gelijknamige titel. Het eerste exemplaar van Vruchten van de Bron zal uitgever Arjen van Trigt overhandigen aan de auteur tijdens de presentatie in het Dienstencentrum van de Protestantse Kerk, Joseph Haydn 2a in Utrecht op vrijdag 13 december van 11-13 uur.

Over het boek

Marius Noorloos’ Vruchten van de Bron (ook verkrijgbaar als e-book) is geschreven in aansluiting op Leven uit de Bron en Groeien bij de Bron. De focus van dit theologische boek is dat het onze bestemming is om vrucht te dragen voor God en mensen, wat wordt uitgewerkt in de thema’s vruchtbaar Bijbelgebruik en vruchtbaar leiderschap. Deze thema’s zijn belangrijk voor een heilzame en duurzame geloofs- en gemeenteopbouw. Bij de uitwerking staan de Bijbelse kernwoorden geloof¸ hoop en bovenal liefde centraal. Met een voorwoord van dr. Arjan Plaisier, docent Spiritualiteit aan de Protestantste Theologische Universiteit.

Verder programma mini-symposium

Na de overhandiging van het eerste exemplaar zal de auteur vervolgens een exemplaar aanbieden aan Anne-Mareike Schol, hoofd Bijbelgebruik van het Nederlands Bijbelgenootschap en aan Bert de Jong, directeur van de Internationale Bijbelbond vanwege hun inzet voor vruchtbaar Bijbelgebruik en hun instemming met en steun voor Vruchten van de Bron.

Na hun bijdrage en de reactie van Marius Noorloos is er een exemplaar voor Nynke Dijkstra, beleidsmedewerker van de Protestantse Kerk, en voor Jelle de Kok, predikant-toeruster van de Protestantse Kerk en voorzitter van de stichting Leven uit de Bron. Ook zij leveren een bijdrage en na de reactie van de auteur is er wellicht nog gelegenheid voor inbreng van andere aanwezigen.

Verder liggen er Vruchten van de Bron ter inzage en te koop. Dat geldt wellicht ook voor de andere Bronboeken.

Vanwege de beperkte ruimte is vooraf aanmelding nodig via promotie@kokboekencentrum.nl
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.