Na ruim een eeuw verschijnt Gereformeerde Ethiek van Bavinck

Herman Bavincks Gereformeerde Ethiek is parallel geschreven aan zijn Gereformeerde Dogmatiek, het standaardwerk waarmee generaties theologen zijn opgeleid. De onvoltooid gebleven Gereformeerde Ethiek verschijnt na ruim een eeuw nu voor het eerst. Beide werken sluiten naadloos op elkaar aan.

Gebruikmakend van de hele geschiedenis van filosofie en theologie en in gesprek met vele tijdgenoten heeft Bavinck het gereformeerde denken over de ethiek geactualiseerd.

Ontdekker en eindredacteur Dirk van Keulen over de Gereformeerde ethiek: ‘Ik ben onder de indruk van zijnĀ genuanceerde wijze van denken en formuleren. Hij is voortdurend in gesprek met de hele geschiedenis van theologie en filosofie en metĀ zijn tijdgenoten.’