Nieuw boek ‘Pandemieën en protestanten’

Verschijningsdatum: 15 december 2022

Boekinhoud

Pandemieën en protestanten

De omgang met infectieziekten in protestants Nederland sinds 1800

De Covid-19 pandemie heeft laten zien dat volksgezondheid niet altijd heilig is voor gelovige burgers. Er bestaat bij gelovigen een zekere spanning tussen de religieuze loyaliteiten en hun verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid. Dit boek laat vanuit historisch perspectief zien wat de epi- en pandemieën in de afgelopen tweehonderd jaar ons vertellen over de plek van religie in de samenleving. Het laat zien hoe gelovigen en protestanten in het bijzonder worstelden met de relatie tussen hun geloof en hun burgerlijke verantwoordelijkheden ten aanzien van de volksgezondheid.

Boekpresentatie

Hét jaarboek 2022 van het HDC Centre for Religious History.

Met bijdragen van: Christoph van den Belt, Charlotte Dommerholt, Veerle Dijkstra, Tom-Eric Krijger, Fred van Lieburg, Birgit Meyer, Frans van Poppel, Thijs Scherjon, Paul van Trigt, Evelien Walhout

Auteurs

Tom-Eric Krijger en Paul van Trigt (red.) zijn verbonden aan de Universiteit Leiden als universiteit docent religiegeschiedenis resp. sociale geschiedenis.