Nieuwe theologieboeken van KokBoekencentrum

Deze weken verschenen weer veel nieuwe theologieboeken bij KokBoekencentrum. Wij zetten ze voor u op een rij:

Op reis in het geloof:

nieuwe theologische boeken: spiegelreis

Herman Koetsveld en Enis Odaci gaan in Spiegelreis op reis door elkaars geloof. In Trouw kreeg dit boek maar liefst vier sterren!

Voor wie actief is binnen de Protestantse Kerk in Nederland is de Herziene Kerkorde een onmisbaar naslagwerk. Ook verscheen de Toelichting op de kerkorde.

Op reis naar de eeuwigheid:

Rohrs boek is zo rijk, dat het je aan het eind een beetje duizelt,’ zo oordeelt de recensent in het Nederlands Dagblad over Het Christusmysterie. De betekenis van het woord Christus is niet (zoals velen denken) de achternaam of eretitel van Jezus, maar een aanduiding die veel universeler en verstrekkender is dan slechts horend bij de man uit Nazaret.

Is met de dood alles uit? Kunnen we over die grens heen iets zeggen? Kees en Margriet van der Kooi schreven een theologische verkenning van christelijke toekomstverwachting.

nieuwe theologieboeken: het christusmysterie

Op reis naar Jeruzalem:

nieuwe theologieboeken: dagboek uit Jeruzalem

Marleen Anthonissen presenteerde haar Dagboek uit Jeruzalem waarin ze vertelt over haar dagelijkse leven in de Heilige Stad.

In Je kunt het! geeft Jan Willem van der Staten (bekend als Dominee Baardmans), 10 lessen voor een zinvol leven. Binnenkort is hij te gast in Hour of Power. Hans Alderliesten laat Augustinus reflecteren op vragen en onderwerpen waarmee wij allemaal te maken hebben.

Vierhonderd jaar Remonstrantse Broederschap, wat leverde dat op? En hoe staat het er in onze tijd voor met de waarde van tolerantie?

Op reis door de dogmatiek:

Van dr. Edwart van ’t Slot verscheen een boeiende uitgave over Bonhoeffer. De kerk mag zich volgens Bonhoeffer niet laten opsluiten, zo laat Van ’t Slot zien in Zondig dapper.

Ook van een andere theoloog met wereldfaam valt nog veel te leren. Onder redactie van Gerard den Hertog, Kees van der Kooi en andere auteurs verscheen De weerbarstige Barth. De auteurs gaan op zoek naar de relevantie van Barths theologie in onze tijd.

In hun boek over het klassieke thema ‘de uitverkiezing‘ laten dr. Jan Hoek en dr. Wim Verboom zien dat geloven in de verkiezende God hoopvol en moedgevend is.

niuewe theologieboeken: zondig dapper

Gedwongen op reis:

nieuwe theologieboeken: wij zijn gevlucht

Tenslotte wijzen wij u op het aangrijpende boek Wij zijn gevlucht van Malala Yousafzai. De winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede schreef een indringend boek met persoonlijke verhalen van vluchtelingen. Een boek voor jongeren vanaf zestien jaar.