Oeuvreprijs voor Bram van de Beek

Theologie-oeuvreprijs toegekend aan dr. Bram van de Beek

Tijdens de Nacht van de Theologie werd de oeuvreprijs toegekend aan dr. Bram van de Beek, emeritus hoogleraar en emeritus predikant. Van de Beek krijgt deze bijzondere prijs vanwege zijn grote bijdrage aan de Nederlandse theologie. Lees hier het interview met Van de Beek.

Met zijn omvangrijke werk leverde Van de Beek een drievoudige bijdrage aan de Nederlandse theologie. Allereerst heeft Bram van de Beek furore gemaakt door op geheel eigen wijze tegen de cultuur in te roeien. Deze cultuurkritiek, die niet iedereen kan bekoren, verzilvert hij theologisch door het eigene van de kerk te formuleren. De kerk moet op onverstoorbare wijze kerk zijn, ongeacht de veranderende cultuur.

Vroege kerk

Ten tweede heeft Bram van de Beek een herwaardering van de traditie op de theologische kaart gezet. Met het ten tonele brengen van met name denkers uit de vroege kerk verrast hij de lezer met een haast vergeten theologische denkwereld. Bram van de Beek blaast deze oude theologische denkwereld nieuw leven in waardoor moderne vragen opeens beantwoord kunnen worden vanuit een eeuwenoude theologie. 

Puttend uit de rijke schat van de traditie is Bram van de Beek ook een aanjager van oecumene geworden: zijn derde bijdrage. Deze oecumene wordt dermate concreet dat het volgens Van de Beek tijd is dat protestanten weer terug moeten keren naar de Rooms-Katholieke Kerk.

‘Het werk van Bram van de Beek is spraakmakend en schuurt met de cultuur, de kerk en de lezer. Zijn gedachtegoed riep soms weerstand op, maar vriend en vijand zijn het erover eens dat hij de Nederlandse theologie daarmee verder heeft gebracht’, aldus de jury van de Nacht van de Theologie. 

De oeuvreprijs werd ook in 2012 uitgereikt. Toen ontving theoloog Huub Oosterhuis de prijs. Tot zijn grote spijt was Van de Beek in verband met een langeplande reis zelf niet op de Nacht van de Theologie aanwezig. Uit handen van Kees Boele, voorzitter van het college van bestuur van de PThU, ontving zijn plaatsvervanger predikant André van de Graaf het kunstwerk De tien woorden van Martijn Duifhuizen.

De theologie Bram van de Beek

In 1981 werd Bram van de Beek op 34-jarige leeftijd benoemd tot hoogleraar in Leiden. Een van zijn eerste spraakmakende publicaties was Waarom? (1984). In dat boek is niet het antwoord op de vraag naar het lijden te vinden, maar wordt wel meteen duidelijk dat het hier om een theoloog gaat die de moeilijkste vragen niet schuwt.

Het unieke van Bram van de Beek is dat hij ervoor kiest deze moeilijke vragen te bezien vanuit het licht van de christologie. En dan komen we gelijk aan bij de kern van zijn theologie: God kwam in deze wereld als de gekruisigde. Deze kruischristologie kleurt de hele theologie van Bram van de Beek. Waar zijn voorganger Hendrikus Berkhof de theologie plaatst in een perspectief van vooruitgang, concludeert Van de Beek dat het hier beneden niet is. Het resultaat is een weerbarstige theologie die geen enkele lezer onberoerd laat.

Dr. Bram van de Beek is emeritus hoogleraar symboliek van de Vrije Universiteit in Amsterdam en bijzonder hoogleraar systematische theologie aan de Universiteit van Stellenbosch, Zuid-A­frika.

De Nacht van de Theologie 2022 is een initiatief van de Vereniging voor Theologie, theologische opleidingen CHE, PThU, TST, TUKampen|Utrecht, ViAA, VU en Windesheim, het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, uitgeverij KokBoekencentrum, het Nederlands Dagblad, Trouw, de EO en KRO-NCRV.

Theologie Oeuvreprijs Bram van de Beek

Overzicht van leverbare boeken van Bram van de Beek

Select Columns Layout
Select Columns Layout