Online collegeserie: Jezus – reconstructie en revisie

Vanaf het vroege voorjaar van 2021 organiseert baptisten.nl een online collegeserie zodat ook jij in de gelegenheid bent om met Henk Bakker in zijn boek Jezus: reconstructie en revisie te duiken!

In deze collegeserie duik je diep in dit boek en het thema van toegepaste Christologie ofwel ‘Christus doen’ door:

  • drie online colleges van Henk Bakker en parallel daaraan zijn boek te bestuderen
  • reacties vanuit de academie op het boek te lezen
  • drie online ‘peergroup’ gesprekken met predikanten en andere professionals mee te maken
  • in drie online workshops met Henk Bakker de inhoud van het boek door te nemen
  • in een verwerkingsopdracht gericht op jouw praktijksituatie de behandelde inhoud te verwerken.


Door het deelnemen aan deze collegeserie:

  • ben je in staat om christologische kennis en hermeneutisch inzicht voor de toegepaste Christologie te integreren en in de professionele praktijk (zoals bij exegese en ethisch handelen) toe te passen
  • ontwikkel je vaardigheid in het ‘doen’ van christologie (toegepaste christologie) door je te richten op bestaande praktijken waar Christus ‘gedaan’/’geleefd’ wordt, zoals in de kerkelijke samenkomst (e.g. prediking, gebed, doop, avondmaal, onderwijs, onderlinge zorg, tucht) en de christelijke dienst aan de samenleving (e.g. diaconie, evangelisatie, vormen van presentie)
  • maak je de inhoud van het boek eigen en kunt kennis en inzicht aanwenden binnen de eigen geloofstraditie en aan kritische christologische discussies (met andersdenkenden) deelnemen.


Wanneer:

Van 15 februari tot en met 15 april 2021. Veel is op eigen tempo te volgen (3 inhoudelijke video's, het lezen van het boek, je eigen verwerkingsopdracht), de onlinegesprekken met collega’s worden in overleg gepland.

De online workshops met Henk Bakker zijn op: 4 maart, 25 maart, 15 april. Je hebt de keuze uit het volgen van de workshops van 10.00-11.30, 14.00-15.30 of 19.00-20.30.

De online workshops met Henk Bakker plannen we op 3 tijdstippen op de dag. Op het inschrijfformulier kun je voor het tijdstip een eerste of tweede voorkeur aangeven. Hier houden we zoveel mogelijk rekening mee bij het indelen van de groepen.

Jouw investering:

84 PE-uren ofwel 3 ECTS,  lezen: Henk Bakker, Jezus- reconstructie en revisie, Utrecht, Kok Boekencentrum 2020

Kosten: € 225,00 

Inschrijven