Persbericht – Tasten naar God

‘Tasten naar God’ – theologisch onderwijs van groot belang anno 2022

In september start het nieuwe collegejaar van het Evangelisch College. Al 50 jaar biedt deze deeltijdopleider cursussen en opleidingen aan vanuit de verwachting en het verlangen dat theologie geloof en levens verrijkt. Om het belang van theologie, ook in 2022, te onderstrepen lanceert docent Evert Leeflang aan de start van dit collegejaar zijn nieuwe boek ‘Tasten naar God’  met daarin het verhaal van de moderne theologie van ruim twee eeuwen zoekgeschiedenis te midden van ongekende veranderingen in cultuur, wetenschap en samenleving. Het verhaal van mensen die tasten naar God. Een zoektocht die we nog steeds herkennen in onze studenten en in onszelf.
 

Tijden die vragen om duiding

Evert Leeflang: ‘Dit nieuwe boek ‘Tasten naar God’ komt voort uit ons eigen studiemateriaal dat we binnen onze opleiding Theologie hadden ontwikkeld. Het boek biedt een boeiende introductie in de moderne theologie; een dergelijk overzichtswerk ontbrak tot op heden in het Nederlands taalgebied.
Zo schets het bijvoorbeeld de theologische zoektocht van Jurgen Moltmann, Karl Barth, Dietrich Bonhoeffer en Friedrich Schleiermacher. Dit levert niet alleen verrassend boeiende en creatieve theologie op, maar toont ook hoe deze met duizend draden verbonden is aan hun levensloop en tijd. Want al eeuwen hebben theologen, binnen de ontwikkelingen van tijd en zijn, verhelderend willen spreken over God en geloof. En nog steeds blijken hun ontdekkingen van groot belang.’
Ter gelegenheid van het uitkomen van dit boek lanceert het Evangelisch College komende maanden een webinarserie waarin Evert Leeflang het gedachtegoed van enkele theologische denkers uitdiept.

Over Tasten naar God

Dit is een boek voor de nieuwsgierigen, voor de diepgravers, die van nieuwe of beproefde inzichten nooit genoeg kunnen krijgen. Deze brede introductie op de moderne theologie besteed aandacht aan zowel de protestantse, als de rooms-katholieke en oosters-orthodoxe ontwikkelingen. Daarnaast is er afzonderlijke aandacht voor de situatie in Nederland van de afgelopen 200 jaar.

Evangelisch College start met nieuwe jaar

Jesse van Nes, per 1 september de nieuwe algemeen directeur Evangelisch College: “‘We leven in verwarrende tijden’ komt regelmatig terug als duiding van ons huidige tijdsbestek. Des te meer ben ik ervan overtuigd dat Bijbel en theologie ons kunnen helpen om richting en houvast te vinden in ons leven. Zeker in tijden waarin steeds minder christenen zich verbonden weten met kerk of kerkvormen, blijft dit type onderwijs van groot belang om te inspireren en het geloofsleven te voeden. Een reden waarom studenten bij ons een studie volgen is dan ook om hun geloof te verdiepen en te putten uit de rijkdom die Bijbel en theologie ons te bieden heeft. Het is ons verlangen deze bronnen toegankelijk te maken voor onze studenten. Het boek ‘Tasten naar God’ is daar dan ook één van de uitwerkingen van.’
Ook dit studiejaar volgen weer ruim 1500 studenten - verspreid over circa 50 leslocaties en online - naast werk en gezin een deeltijdstudie aan het Evangelisch College,
Jesse: ‘Het merendeel van onze studenten volgt bij ons een studie uit interesse en voor persoonlijke vorming en toerusting, maar daarnaast is er ook een groep die zich middels onze deeltijdopleidingen beroepsmatig laat (om)scholen tot voorganger, pastoraal werker, missionair werker of jongerenwerker.’

tasten naar god leeflang

Bekijk hier de boektrailer van 'Tasten naar God'.

‘Tasten naar God’  is voor €29,99 te koop.