Presentatie Verzameld Werk A.A. van Ruler, deel 5A

Waarom zou een mens naar de kerk gaan? Wat valt daar precies te beleven – in de liturgie, in de prediking, in de sacramenten? Dat zijn belangrijke vragen waar de originele protestantse theoloog Arnold A. van Ruler zich diepgaand mee bezig hield. Recent nog ontdekte kerktoetreder Stephan Sanders Van Rulers gedachten over de kerk en reageerde er in De ongelooflijke podcast enthousiast op. In een nieuw te verschijnen band van het imposante Verzameld Werk van Van Ruler (deel 5A) worden de talloze geschriften en geschriftjes die hij over liturgie, prediking en sacramenten produceerde bijeengebracht, overzichtelijk geordend en op wetenschappelijke wijze ontsloten. Met deze uitgave – de tweede van drie banden die samen Van Rulers ecclesiologie zullen omvatten – is opnieuw een prachtige mijlpaal bereikt in een megaproject dat gestaag vordert.

De begeleidingscommissie Uitgave Verzameld Werk A.A. van Ruler, de Stichting Van Ruler en Uitgeverij KokBoekencentrum nodigen u van harte uit tot het bijwonen van de digitale presentatiebijeenkomst op 15 december 2020, van 20.00 – 21.30 uur. Deze datum is bijzonder, want het is 15 december a.s. precies vijftig jaar geleden dat Van Ruler overleed. Daar zal tijdens de presentatiebijeenkomst dan ook bij stilgestaan worden. Na een inleiding over Van Rulers overlijden en de reacties daarop zullen drie deskundigen een peiling verrichten naar de actualiteitswaarde van het werk van Van Ruler dat in deze band beschikbaar komt.

De presentatie zal te volgen zijn via het programma Zoom. Wanneer u zich hier opgeeft, ontvangt u kort tevoren een link naar de Zoom-sessie via email. Het programma van de bijeenkomst is als volgt.

20.00     Opening (Gijsbert van den Brink, voorzitter Van Ruler Commissie)

20.10     Overhandiging van de band Kerk, liturgie, prediking, sacramenten door uitgever Peter Gorter aan prof. dr. Roel Kuiper, rector van de Theologische Universiteit Kampen  

20.20     Dirk van Keulen, bezorger – ‘De ridder is gestorven’ Reacties op het overlijden van Arnold Albert van Ruler (1908-1970)

20.30     Ciska Stark, universitair hoofddocent homiletiek en liturgiek, PThU – Van Ruler en de prediking

20.40     Hans Schaeffer, hoogleraar praktische theologie, ThUK – Van Ruler en de liturgie

20.50     Hans Kronenburg, oecumenicus – Van Ruler over katholiciteit

21.00     Gesprek/discussie

21.30     Sluiting