Recensie over ‘De Schoenendoos’ van Francine Rivers

Voor me ligt een prachtig uitgevoerd, klein boekje. De titel is De Schoenendoos, geschreven door Francine Rivers.

Nieuwsgierig open ik het boekje en meteen als ik begin te lezen word ik geraakt. De schrijfster vertelt over de begintijd van haar christen-zijn. Over hoe moeilijk ze het vond om al haar zorgen aan God te geven. Hoe herkenbaar!, denk ik. De ervaring van de schrijfster is dat God veel gebeden verhoort, vaak op een heel onverwachte manier.

In hoofdstuk 1 – 10 wordt het ontroerende verhaal verteld van Timmy, een klein zesjarig jongetje dat in een pleeggezin woont. Zijn pleegouders hebben zelf geen kinderen, ze zorgen met liefde voor Timmy. Bijzonder is dat Timmy altijd een schoenendoos bij zich heeft. Die schoenendoos neemt hij altijd overal mee naar toe. Ook naar school. Maar nooit vertelt hij aan iemand wat er in de schoenendoos zit. Niet aan zijn pleegouders, niet aan de juf op school, niet aan de kinderen in de schoolbus. Aan niemand.

Dan wordt het Kerstfeest. Timmy krijgt een rol in het kerstspel dat door de kinderen van de kerk wordt opgevoerd. Hij speelt zijn rol als wijze goed en alle mensen houden de adem in als ze zien wat voor geschenk Timmy neerzet bij de kribbe waarin het Kindje Jezus ligt. In het laatste hoofdstuk van het verhaal wordt duidelijk met hoeveel Goddelijke liefde Timmy omringd wordt de rest van zijn leven op aarde, en ook hoe de mensen in zijn omgeving delen in die liefde.

Ik vind het verhaal van Timmy een verhaal met verdiepingen. Hoe vaker je het leest, hoe meer je ontdekt. Een prachtig verhaal! Met een rijke boodschap.

Na het verhaal volgen er vier overdenkingen, bedoeld om te lezen in de adventstijd.

Het thema van de eerste overdenking is HOOP. Door de zondeval is de wereld een plek zonder hoop geworden. Maar al direct na de zondeval gaf God uitzicht op een Redder. De dringende oproep aan de lezer van het boekje is: open je hart voor Hem! Na de overdenking volgt een gebed en zeven teksten uit de Bijbel, zowel uit het Oude Testament als uit het Nieuwe Testament.

Het thema van de tweede overdenking is LIEFDE. Niet de menselijke liefde, maar de liefde van God. Uit liefde gaf God zijn Enige Zoon, Jezus. Neem Hem aan als je Redder en Heer, dan zal de Heilige Geest in je ziel worden uitgegoten. Weer wordt de overdenking gevolgd door een gebed en zeven Bijbelteksten. Voor elke dag van de week een tekst om over na te denken.

De derde overdenking gaat over VREUGDE. God geeft feestdagen en heilige dagen om blij te zijn. Het mogen dagen vol vreugde zijn! Hoe je omstandigheden ook zijn. Want de blijdschap in God gaat alle verstand te boven. Het gebed en de teksten uit de Bijbel spreken van de vreugde in God.

Dan volgt de vierde overdenking. Het thema is VREDE. In onze wereld is de vrede vaak ver te zoeken.  Toch mag je vrede vinden als je dicht bij God blijft. Ook samen met je medegelovigen. Het gebed is een bede om vrede, ook als we het moeilijk hebben. De teksten staan vol beloften.

Er volgt nog een overdenking voor de Kerstavond. En daarna kun je het complete Kerstverhaal lezen, gebaseerd op Matth. 1 en 2 en Lucas 1 en 2. Ik vind het prachtig om dat helemaal te lezen! Tot slot vind je helemaal achterin het boekje een leuke verrassing.

Al met al is ‘De Schoenendoos’ een prachtig boekje! Waarmee je jezelf of iemand anders kunt verrassen in de donkere dagen voor Kerst.

 

Geke Hoolsema- Bolks

In deze compleet vernieuwde uitgave van ‘De schoenendoos’ van Francine Rivers vind je een ontroerend kerstverhaal en een serie overdenkingen voor de adventstijd.

Pleegkind Timmy heeft het niet gemakkelijk nu hij niet meer bij zijn moeder thuis kan wonen. Hij wordt opgevangen door lieve pleegouders, maar zelfs zij weten niet wat er in de schoenendoos zit die Timmy altijd met zich meedraagt. Pas wanneer Timmy meespeelt in het kerstspel op school, verandert alles.

Speciaal voor deze editie schreef Francine Rivers ook een serie overdenkingen voor de adventszondagen en kerstavond. Dit mooi vormgegeven boekje is een prachtige aanvulling op een toch al bijzondere tijd.