Studiedag: Verwachtingsvol spreken

Naar aanleiding van het verschijnen van het boek ‘God verwachten: een theologie van de toekomst‘ organiseert het Evangelisch College in samenwerking met KokBoekencentrum op vrijdag 31 mei 2024 de Studiedag: Verwachtingsvol spreken, een studiedag speciaal voor voorgangers en sprekers. Thema van deze studiedag is:

Met de mond vol toekomst staan 
Verwachtingsvol spreken in onze tijd 

De Bijbel is vol van indringende toekomstperspectieven en levendige toekomstverwachting. Het is een boek waarin de toekomst urgent is, want God komt eraan. Tegelijkertijd is in de hedendaagse kerk de toekomst vaak een beladen onderwerp waar veel verschil van mening over bestaat. Regelmatig haken voorgangers en sprekers daarom af op het onderwerp en laten het in de prediking liever links liggen. Bovendien schrikken velen ervoor terug een preek te maken vanuit ingewikkelde boeken als Daniël en Openbaring. Het voelt daarom een beetje alsof we met de mond vol toekomst staan: er is genoeg te zeggen, maar hoe dan?  

Programma

De Studiedag Verwachtingsvol spreken zal bestaan uit inhoudelijke bijdragen, interactieve verwerking in kleine groepen en een afsluitende viering.

TijdProgrammaSpreker
10:00Inloop
10:30OpeningDagvoorzitter
10:45Met de mond vol toekomst staanEvert Leeflang
11:15Eindtijd en verdeeldheid: Hoe spreek je over gevoelige thema’s?Jan Pool
12:15Pauze
13:00Workshop: Spreken uit OpenbaringBart van Nes
14:15Pauze
14:30Hoe te leven in een apocalyptische tijd?Teun van der Leer
15:00Verwachtingsvol vieren en biddeno.l.v. Teun van der Leer
15:30Afsluiting

god verwachten studiedag

Over het boek God verwachten

De aanleiding voor deze studiedag is de verschijning van het boek God verwachten van Evert Leeflang. In God verwachten onderzoekt Evert Leeflang het christelijke perspectief op de relatie tussen het heden en de toekomst. De christelijke toekomstverwachting draait niet om toekomstplaatjes, maar om het leren verwachten van God. Te vaak is het gegaan over hoe we ons de toekomst voorstellen en te weinig over hoe we naar de toekomst leven. Dit boek pleit daarom voor een theologie van de toekomst. Hoe zijn we als gelovigen onderweg in het spanningsveld tussen belofte en vervulling? Hoe ging men in de tijd van de Bijbel daarmee om? En tot welke praktijken inspireren de grote gebeurtenissen van Gods toekomst ons?