Studiemiddag ‘Harde feiten, zachte krachten’ Ecologie en theologie in de christelijke gemeente

De aarde warmt op, we consumeren te veel en verdelen wat we hebben niet eerlijk. Het zijn harde feiten. Hoe stel je ze als predikant of kerkelijk werker aan de orde in de gemeente? Wat is een goede aanpak, een goede (theologische) insteek? Hoe ga je om met weerstanden en polarisatie? Die vragen staan centraal tijdens de studiemiddag ‘Harde feiten, zachte krachten’, 13 april 2023, van 13.30 tot 17.00 uur, Plompetorengracht 3 in Utrecht. De bijeenkomst is een gezamenlijk initiatief van de werkgroep ‘Eenvoudig leven’, de christelijke  natuurbeschermingsorganisatie A Rocha Nederland en de Theologische Universiteit Kampen/Utrecht.

De studiemiddag is opgebouwd rond drie thema’s, waarop een wetenschapper en een co-referent uit de gemeentepraktijk zullen reageren. Econoom Paul Schenderling en predikant Janneke Burger zullen spreken over ‘De harde feiten’. Bijzonder hoogleraar Jaap Dekker en predikant Thea de Ruijter vervolgen in blok 2 met een theologische reflectie op hoop in een klimaatcrisis. Organisatiekundige Nadine van Hierden en theoloog Sake Stoppels bespreken tenslotte de vraag: ‘Hoe ga je om met weerstanden in de gemeente?’

Tijdens de middag zal ook aandacht worden besteed aan Toegewijd leveneen bundel voor gesprekskringen in de gemeente van de werkgroep Eenvoudig leven. Ook de Martine Vonk Stichting zal een korte presentatie verzorgen over de plannen rond de installatie van een bijzondere leerstoel.