Symposium Cornelis GraaflandOp vrijdag 28 mei zal het symposium vanaf 19.45 uur toegankelijk zijn. Bekijk de livestream onder aan deze pagina of klik op het YouTube-logo hiernaast.

youtube logo
Uitgeverij KokBoekencentrum nodigt u van harte uit om aanwezig te zijn bij het Symposium Cornelis Graafland dat wordt gehouden op vrijdag 28 mei 2021. 


Het symposium vindt plaats ter gelegenheid van de presentatie van twee boeken: de biografie van Cornelis Graafland, geschreven door Arjan Boersma, Tegendraads gereformeerd. En de bundel Geest en leven, een bundel preken, artikelen en overdenkingen van Graafland.

Het symposium wordt uitgezonden vanuit het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente Ameide-Tienhoven, de gemeente die dr. C. Graafland diende van 1953 tot 1958. Verschillende sprekers verzorgen een bijdrage. Organist Gerrit Christiaan de Gier uit IJsselstein zorgt voor de muzikale omlijsting.

 

Programma symposium

Vanaf 19.45 uur Digitale inloop met orgelspel

20.00 uur Opening van de avond door Henk Westerhout met een bijdrage over: Graafland, profetisch verkondiger van het Lam Gods.

20.10 uur Welkom namens Uitgeverij KokBoekencentrum en overhandiging eerste exemplaren door Peter Gorter

20.30 uur Gesprek tussen Piet de Jong en Arjan Boersma over de biografie Tegendraads gereformeerd.

20.45 uur Bijdrage Wim Dekker: De ontwikkeling in het denken van Graafland over het werk van de Heilige Geest.

21.00 uur Korte pauze met orgelspel

21.10 uur Bijdrage Kees Budding, predikant te Goudswaard: De relevantie van de werken van Graafland voor de 21e eeuw.

21.25 uur Bijdrage Wim Moehn, met een bijdrage over: Graafland en de beoefening van het vak Geschiedenis Gereformeerd Protestantisme.

21.40 uur Korte pauze met orgelspel

21.45 uur Gelegenheid tot vragen stellen aan één van de sprekers

22.00 uur Afronding van de avond door dr. Wim Verboom

Als u zich aanmeldt, ontvangt u in één of twee weken na het symposium een digitaal boekje met daarin alle bijdragen. Aanmelden is echter niet verplicht. Het symposium is ook via het filmpje hieronder te volgen. Aanvang: 19.45 uur met inleidend orgelspel door Gerrit Christiaan de Vries.