Zoompresentatie Kerkgeschiedenis voor iedereen

Bekijk hier de presentatie

De aanwezigheid van christelijke kerken mag dan minder vanzelfsprekend zijn dan een halve eeuw geleden, feit is en blijft het het christendom in de huidige samenleving een relevante factor is en in de geschiedenis van ons land een belangrijke rol gespeeld heeft.

Weten over de geschiedenis is niet alleen interessant maar ook belangrijk. Zoals de ondertitel van het boek al stelt: geschiedenis helpt je om te ‘weten waar je vandaan komt’.

Boekpresentatie 22 oktober

Donderdag 22 oktober werd Kerkgeschiedenis voor iedereen gepubliceerd tijdens een Zoom-bijeenkomst. De presentatie is opgenomen en kan worden nagekeken. Er is een lange en een korte versie.

Lange versie

Korte versie

Over het boek

Kerkgeschiedenis voor iedereen van Jan van de Kamp en Almatine Leene biedt een beknopt overzicht van de geschiedenis van de christelijke kerk, beginnend bij de Vroege kerk en eindigend in de 21e eeuw. Daarbij ligt de nadruk op de lijnen die de Nederlandse kerkgeschiedenis bepaalden. Het boek is geschreven voor een breed publiek.

De Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (VNK) organiseert activiteiten voor een breed publiek van geïnteresseerden en heeft een eigen blad. Voor meer informatie kunt u terecht op de website (www.vnkonline.nl).

Om het onderzoek naar de Nederlandse kerk- en religiegeschiedenis bekendheid te geven heeft het VNK een scriptieprijs ingesteld. De prijs, bestaande uit een oorkonde alsmede een geldbedrag van 500 euro wordt in principe eens in de twee jaar uitgereikt.