Commentaar op het Nieuwe Testament. Derde serie, Afdeling Brieven aan Paulus