De Eerste Dag

Een brede groep schrijvers biedt viermaal per jaar materiaal aan voor de wekelijkse eredienst. Ideaal voor voorgangers, kerkmusici en andere bij de liturgie betrokken personen. De inhoud bestaat uit aantekeningen bij de schriftlezingen, suggesties voor de liturgie, inspirerende meditatieve teksten en gebeden. Daarnaast is er ook aandacht om het thema toe te passen op het kinderwerk en voor mensen in zorginstellingen.

De Eerste Dag volgt het kerkelijk jaar. Nummer 1 van elke jaargang begint op de eerste zondag van de Advent voorafgaand aan het aangegeven kalenderjaar.

De Eerste Dag wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken in Nederland. Het oecumenische leesrooster is een uitgave van de Raad van Kerken in Nederland.

Redactie
Nienke van Andel, eindredactie
Maarten Diepenbroek, kerkmuziek
Irma Pijpers-Hoogendoorn, rubriek ‘Anders gedaan’
Lidwien van Buuren, exegese

Illustraties

Jeannette Eisses
Annemarie van Ulden

Redactiesecretariaat

Hella Willering (redactie-eerstedag@kokboekencentrum.nl)

Abonnementen

Neem een jaarabonnement (4 nummers)
Nederland: € 60,00*
Buitenland: € 93,00

Neem een proefabonnement (2 nummers)
Nederland: € 21,50

* abonnementsprijs op basis van automatische incasso

Abonnementenadministratie
Heeft u vragen over uw abonnement? Mail naar: eerstedag@kokboekencentrum.nl.

Los nummer

Nederland: € 17,00 (excl. verzendkosten)
Buitenland: € 17,00 (excl. verzendkosten)

Bestel een los nummer

Downloads bij De Eerste Dag

Het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland is gebaseerd op het Gemeenschappelijk Leesrooster van de Protestantse Kerk in Nederland, in bepaalde perioden aangevuld met alternatieve lezingen.

In onderstaand overzicht (klik voor downloaden op de link) vindt men de genoemde Nederlandse bronnen behorende bij De Eerste Dag:

Lente 2020 – jaargang 43, nummer 2
Zomer 2020 – jaargang 43, nummer 3
Herfst 2020 – jaargang 43, nummer 4
Winter 2021 – jaargang 44, nummer 1

Bij de tweede aflevering van deze lopende jaargang is een bestand te downloaden (uitwerking van de rubriek ‘Anders gedaan’):
Geleide meditatie bij aflevering 2