Herademing

Digitaal tijdschrift voor spiritualiteit en mystiek

Steeds meer mensen ontdekken de rijkdom van de christelijke spiritualiteit. Herademing wil u inspireren met aandacht voor hedendaagse spirituele stromingen en oog voor bronnen uit het rijke verleden. Daarnaast biedt Herademing praktisch gebruiksmateriaal voor uw eigen spiritualiteit. Verder in ieder nummer een interview met een inspirerende persoonlijkheid, boek- en cd-besprekingen en kort nieuws op het gebied van spiritualiteit.

Het thema van 2021 was transitie. We zijn de jaargang begonnen met persoonlijke transitie en vervolgden met transitie in gemeenschap. Het derde nummer ging over transitie in leiderschap. Het laatste nummer gaat over een thema uit de oosterse kerk: theosis.

Theologie.nl + Herademing

Ook herademing zelf is in transitie. In 2022 verhuist Herademing naar Theologie.nl en verschijnen we alleen nog digitaal. Bij de verhuizing verhuizen we u graag mee. Bij het laatste nummer vindt u een brief waarin we u meer over de verhuizing vertellen en wat u kunt doen om mee te verhuizen.

Samen optrekken

Herademing bestaat al 29 jaargangen. Theologie.nl bestaat bijna 1 jaar. Samen trekken we op om u inspiratie en verdieping te geven op gebied van spiritualiteit, mystiek en religie. Ook blijft de redactie u voorzien van praktisch materiaal voor de eigen spiritualiteit, zoals u dat van gewend bent.

Bestel Herademing 2021-4

Wat gebeurt er als wij God ontmoeten? Wat gebeurt er dan aan ons? Geloven begint met aangeraakt worden. Dit maakt het mogelijk dat wij ‘deel krijgen aan’ en van daaruit ‘deelnemen in’. Hiermee bewegen we ons in de theologie van het vroege christendom. Daarin werd gesproken over het participeren in het goddelijke leven, waardoor wij in contact komen met onze oorsprong: het beeld van God dat ons is ingeschapen. Met ons gebeurt wat oorspronkelijk is gebeurd in de menswording van God. Door het mysterie van de incarnatie wordt de mens in het aardse bestaan weer met God herenigd en krijgt de mens zelf ook deel aan de vergoddelijkte natuur. Deze transformatie wordt aangeduid als theosis, oftewel de ‘wonderbaarlijke ruil’: God wordt mens, zodat wij deel krijgen aan het goddelijke leven.

Het ‘deelnemen in’ duidt op het geloof, de hoop en de liefde. Het begint met een geraakt worden en vraagt om een vervolg. De stem die gehoord is, het verlangen dat gewekt is, maar ook de pijn en de verontwaardiging over wat mensen wordt aangedaan, roepen de vraag op naar God.

Geloven als een gebeuren, waardoor wij deel krijgen aan het goddelijke mysterie dat ons te boven gaat, heeft oude papieren. Daarover gaat dit nummer, en daarmee sluiten we deze jaargang over transitie af.

Bestel een los nummer

Start met digitaal lezen

U heeft inmiddels het laatste papieren tijdschrift per post ontvangen en u kunt nu al toegang krijgen tot Theologie.nl. Hoe dat werkt?

  1. Activeer uw account: ga naar www.theologie.nl/activeren
  2. Houd uw abonneenummer – die staat op de adreswikkel – bij de hand en log in