Oude Paden

Kerkhistorisch tijdschrift Oude Paden laat het verleden herleven door de verhalen van toen vast te leggen. Een rijk geïllustreerd tijdschrift met warme aandacht voor de levens van onze voorgangers.

Uitgave van De Groot Goudriaan

Redactie
dr. H. Florijn
J. Mastenbroek
J.P. Neven

Abonnementen

Jaarabonnement (4 nummers)
Nederland: € 32,00*
Buitenland: € 44,00

Proefabonnement (2 nummers)
Nederland: € 13,75 

* abonnementsprijs op basis van automatische incasso

Los nummer

Nederland: € 9,50 (excl. verzendkosten)
Buitenland: € 9,50 (excl. verzendkosten)

Bestel een los nummer