Predikant en samenleving

Uitgave in opdracht van de BNP
(Bond van Nederlandse Predikanten)

Het tijdschrift Predikant en Samenleving is gericht op de leden van de Bond van Nederlandse Predikanten en geeft informatie over het werk en de rechtspositie van de predikant.
Het blad verschijnt vier maal per jaar en wordt gratis toegestuurd aan de leden.

Voor actuele informatie over dit tijdschrift ga naar: theologie.nl