Psyche & Geloof

Uitgave in opdracht van de Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten

Pastores krijgen in hun werk te maken met de GGZ, en GGZ-medewerkers ontmoeten in hun werk mensen met religieuze levensovertuigingen. Zowel pastores als GGZ-medewerkers horen tot de doelgroep van Psyche & Geloof.
Psyche & Geloof is een wetenschappelijk tijdschrift dat zich begeeft op het grensvlak tussen psychiatrie, psychologie, theologie en filosofie.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de eigen website.