TussenRuimte

TussenRuimte is een oecumenisch tijdschrift voor interculturele theologie, geredigeerd door een Nederlands-Belgische redactie.

TussenRuimte wil signaleren, reflecteren en inspireren door middel van journalistieke verbreding en theologische verdieping van ons inzicht in religie en religieuze aspecten van cultuur. Debat over bestaande missionaire en religieuze praktijken wordt gestimuleerd.

TussenRuimte is niet institutioneel gebonden, maar wel verbonden met mensen en organisaties in de missionaire beweging die elkaar willen ontmoeten en bevragen over religieuze en culturele, economische en sociale grenzen heen.

Abonnementen

Neem een jaarabonnement (4 nummers)
Nederland: € 46,50*
Buitenland: € 59,00

Neem een proefabonnement (2 nummers)
Nederland: € 17,50

* abonnementsprijs op basis van automatische incasso

Abonnementenadministratie
Heeft u vragen over uw abonnement? Mail naar: tussenruimte@kokboekencentrum.nl.

Los nummer

Nederland: € 12,95 (excl. verzendkosten)
Buitenland: € 12,95 (excl. verzendkosten)

Bestel een los nummer

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden op de website van de Nederlandse Zendingsraad