Lees het eerste hoofdstuk van ‘Zorg voor de ziel’ – Arjan Plaisier

Spiritualiteit is in. Er is niet toevallig een ruim aanbod aan spirituele literatuur en aan cursussen, seminars en sessies die aan de behoefte aan spiritualiteit willen voldoen. Er is bij veel van onze tijdgenoten een verlangen naar een verdiept, geestelijk leven. Er is een breed gedeeld besef dat de mens niet bij brood alleen leeft en dat een bestaan zonder diepte en zonder geest een verarmd bestaan is.

 

Het woord spiritualiteit is een laatkomer. Het staat in een historische rij met vergelijkbare begrippen zoals geestelijk leven, bevinding, vroomheid, devotie, contemplatie, mystiek, innerlijk leven en geloofsleven. Deze woorden hadden, zeker in het verleden, te maken met de relatie met God of het goddelijke. Dat is bij het woord spiritualiteit niet altijd het geval. Het kan zijn dat het daarom voor velen de voorkeur krijgt boven deze oudere begrippen. Ik geef geen defnitie van spiritualiteit. Pogingen in die richting vallen niet mee: ze zijn stijf, formeel of cryptisch. Het helpt meer om een aantal aspecten te noemen die meestal met het woord worden verbonden. Spiritualiteit heeft te maken met beleven. Beleven zit in de buurt van besef, gewaarwording, ervaring, gevoel. Beleven is direct, ‘zo voel ik het’, ‘zo is het’, ‘ik kan er geen reden voor geven maar ik heb er contact mee’. Toch staat het beleven, zeker waar het om meer dan een voorbijgaande emotie gaat, zelden los van begrip en inzicht. Zonder dit begrip en inzicht zal de beleving geen diepte of duur krijgen.

Over 'Zorg voor de ziel'

Zorg voor de ziel van Arjan Plaisier biedt inspiratie voor spiritueel leven vanuit de christelijke traditie. Is de ziel terug van weggeweest? Feit is dat in deze tijden waarin het bezield verband ontbreekt, veel mensen zoeken naar een vorm van spiritualiteit. Opvallend genoeg doen christelijk geloof en kerk daarin veelal niet mee. De christelijke traditie is echter bij uitstek spiritueel. Hier zijn onuitputtelijke bronnen te vinden voor hoofd en hart. Dit boek is bestemd voor ieder – binnen en buiten de kerk – die de zorg voor de eigen ziel serieus wil nemen en behoefte heeft aan verdieping en verbreding.