A. van de Beek

Auteur

Prof.dr. A. van de Beek (1946) is hoogleraar aan de VU te Amsterdam. Hij schreef o.a. Waarom? Over lijden, schuld en God (1984) en Jezus Kurios. De Christologie als hart van de theologie (1998). In 2005 verscheen Toeval of schepping? Scheppingstheologie in de context van het moderne denken. 
Volgens lezers van Trouw een van de 3 toptheologen vn dit moment.

Boeken van A. van de Beek