Gerrit de Kruijf

Gerrit de Kruijf (1952-2013) was hoogleraar ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit, vestiging Leiden. Hij publiceerde onder meer Waakzaam en nuchter. Over christelijke ethiek in een democratie (1994) en Christelijke ethiek. Een inleiding met sleutelteksten (1999).

Terug naar boven