Henrike Dankers

Auteur

Henrike Dankers was negen jaar toen haar vader overleed. Deze ervaring was aanleiding voor haar onderzoek ‘Pastorale zorg aan volwassenen met jong ouderverlies’, als onderdeel van haar studie theologie. Uit het onderzoek kwam Na zo lang nog voort.

Boeken van Henrike Dankers