Jan van de Kamp

Jan van de Kamp is universitair hoofddocent Kerkgeschiedenis aan het Hersteld Hervormd Seminarie, gevestigd aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Terug naar boven