Kees van der Kooi

Prof dr. C. (Kees) van der Kooi, gereformeerd dogmaticus, is sinds 1 januari 2008 hoogleraar westerse systematische theologie aan de VU te Amsterdam, tevens is hij directeur van het Center for Evangelical and Reformation Theology. Daarvoor was hij bijzonder hoogleraar theologie van de charismatische vernieuwing en universitair (hoofd)docent dogmatiek aan de VU. Hij geldt als een expert op het terrein van het Calvijn- en Barthonderzoek. Vanuit zijn belangstelling voor het werk van de Geest (pneumatologie) houdt Van der Kooi zich ook bezig met het verschijnsel charismatische genezingscampagnes.

Helaas, zijn er geen boeken gevonden voor deze bindingswijze.

Terug naar boven