Klaas Willem de Jong

Auteur

Klaas Willem de Jong is docent kerkrecht aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). Jan Muis is emeritus hoogleraar dogmatiek aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU).

Boeken van Klaas Willem de Jong