Mieke Breij

Auteur

Mieke Breij is als archivaris verbonden aan Het Utrechts Archief. Als musicoloog is zij al tientallen jaren actief in de kerkmuzikale praktijk van de Utrechtse Domkerk. Zij publiceert regelmatig over liturgie, kerkmuziek, (regionale) geschiedenis, genealogie en verzorgt ook lezingen op deze terreinen.

Boeken van Mieke Breij