Samuel Lee

Auteur
Dr. Samuel Lee is verbonden aan de Vrije Universiteit en directeur van Center for Theology of Migration aan de Faculteit Religie en Theologie. Hij is de oprichter van de Foundation Academy of Amsterdam, die migranten een kans geeft om onderwijs op academisch niveau te volgen. Sinds 1994 is hij voorganger van de Jesus Christ Foundation Church in Amsterdam Zuid-Oost. In 2019 werd Samuel Lee uitgeroepen tot Theoloog des Vaderlands.

Boeken van Samuel Lee