Vrouwke Klapwijk

Auteur
Vrouwke Klapwijk is schrijfster en eigenaar van adviesbureau "De Kinderboekenwijzer". Ze adviseer en begeleidt bij het opbouwen van een verantwoorde schoolbibliotheek en helpt bij het realiseren van vernieuwende ideeën op het gebied van leesonderwijs.

Boeken van Vrouwke Klapwijk