menselijke grenzenVoor sommige problemen vindt je de oplossing door van veraf te kijken.

Andere problemen kan je juist oplossen door naar jezelf en de mensen om je heen te kijken.


Over grenzen


Verhalen van de Israëlische  bevolking

Add Icon
Insert User Profile
Insert Styled Box


Het conflict in Israël is een langlopende en bekende situatie, tegelijkertijd is over de bevolking zelf weinig bekend...


Over grenzen,

De verhalen van de Israëlische bevolking zelf worden weinig gehoord. Het grote verhaal van het conflict dat er plaatsvindt is bekend, maar hoe zit het met de mensen zelf?

In het boek over grenzen wordt hiernaar gekeken, het boek is geschreven uit persoonlijke interviews uitgevoerd door Joanne Niham en hiernaast staan ook haar eigen ervaringen centraal.

De verdeeldheid,

Een van de problemen in het land, is de verdeeldheid. Tussen de Joodse, Arabische en Arabisch Christelijke bevolking zit een verdeling die verder gaat dan alleen het geloof. In veel van de dorpen in het land woont uitsluitend een van de bevolkingsgroepen in plaats van een gemengde samenwoning. Deze verdeeldheid begint en groei al van jongs af aan, er is verschil in gesproken talen en ook op de scholen is een verschillende aanpak in onderwijs.

Hoe wordt dit aangepakt,

De verdeeldheid wordt op meerdere manieren aangepakt, de terugkerende eigenschap hierbij is het intern kijken naar jezelf. Vanuit de organisatie hand in hand worden scholen opgezet bedoeld voor alle bevolkingsgroepen om de volgende generatie van jongs af aan al elkaars taal en cultuur te laten begrijpen.
Bij volwassenen wordt gezien dat zij elkaar tegemoetkomen bij verschillende verenigingen en steungroepen, mensen die elkaar eerst als vijand zagen komen hierbij samen voor het aanpakken en oplossen van toekomstige problemen.

De kern van deze aanpak zit hem niet in het kijken naar de grote schaal en er is ook geen verwachting om het grote probleem direct op te kunnen lossen.
Wel is er de realisatie dat door naar jezelf te kijken er een manier gevonden kan worden om een groter probleem aan te pakken op een manier die doorvloeit naar de mensen om je heen.

Over grenzen,

Het boek biedt de verhalen van de inwoners van Israël, en geeft een blik op alle kleine en goede dingen waar de inwoners aan en voor werken om het land beetje bij beetje de goede kant op te helpen.
Geniet van de verhalen, de positiviteit en onthoud dat kijken naar jezelf en kleine details langzaam maar zeker kunnen voortvloeien naar grote veranderingen.

Andere artikelen

Lees verder
Lees verder
Lees verder
Lees verder
Select Columns Layout
Insert Image
Add Icon