De namiddag van het christendom van Tomáš Halík

We leven niet in een tijdperk van verandering, maar beleven de verandering van een tijdperk -   Paus Franciscus

Eindelijk komt Tomas Halik met zijn magnum opus, waar hij mentaal al lang naar op weg was. Het beschrijft de huidige situatie van de kerken in het geseculariseerde Westen als de achtergrond van het christendom: een tijd van shock, niet in de laatste plaats door de coronapandemie. Zo ontwaakt de kerk uit haar 'middagslaap' en wordt zij opnieuw geboren naar een volwassene, minder egocentrisch christendom dat eindelijk zijn doel is voor de wereld vervult.

In dit theologisch-filosofische boek schetst Tomáš Halík op profetische wijze de toekomst van de kerk. Hij stelt dat we niet leven in een tijdperk van verandering, maar in de verandering van een tijdperk. Al de crises die de kerk nu doormaakt, zijn nodig om tot een volwassener christendom te komen. Hij ziet de volwassener kerk als een kerk die over haar grenzen sterft en een gedeelde broederschap helpt vormen. Het boek biedt een uiterst scherpe analyse van de huidige tijd en is een met grote ondersteunende kracht geschreven meesterwerk.

Het nieuwe boek van Tomáš Halík is een samenvatting van de huidige crisis die de deur kan openen naar een nieuwe middag-tijdperk in de geschiedenis van het christendom. Een belangrijk boek dat het lezen waard is. - Paul Zulehner, emeritus-hoogleraar Pastorale theologie aan de Universiteit van Wenen


Tomáš Halík (1948) is priester en hoogleraar Filosofie en Sociologie in Praag.

Eerder verschenen van zijn hand onder andere  Geduld met God , Raak de wonden aan , zijn  autobiografie In het geheim geloven en Omdat God onvermijdelijk verlangt mens te zijn  .