Bundeling themanummers Herademing over de Tijd

herademing

Als u de eeuwigheid wilt vinden, dien dan de tijd. Als u het onvergankelijke wilt, houd u dan aan het vergankelijke. Als u God wilt, houd u dan aan de wereld.

Met deze woorden roept Dietrich Bonhoeffer ons op niet te richten op een ander, hemels of het eeuwig leven, maar op ons leven hier op aarde, in de tijd. Daar vinden we God.

Tijdschrift Herademing heeft in 2018 vier prachtige themanummers uitgebracht over de tijd: oorsprong, eeuwig, ogenblik en einder. Deze nummers zijn nu gebundeld en voor slechts €19,99 te bestellen.

Het eerste nummer gaat over Oorsprong, onze herkomst. Waar kom ik vandaan?
Bekijk hier de inhoudsopgave en het voorwoord.

Het tweede nummer Eeuwig, gaat over de hoop en het verlangen naar wat echt van waarde is, het besef er te mogen zijn.
Bekijk hier de inhoudsopgave en het voorwoord.

Het derde nummer heeft als thema Ogenblik, kairos, het moment waarin het gebeurt.
Bekijk hier de inhoudsopgave en het voorwoord.

Het laatste nummer heeft als titel Einde, de voltooiing van ons leven.
Bekijk hier de inhoudsopgave en het voorwoord.

herademing-button