Voor ouders
Text

Aan tafel

Les 13

Om te beginnen

Voor welke gebeurtenissen, mensen of zaken wil je God bedanken?

Lezen

Psalm 23:5
5 U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand,

U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.

David was een koning naar Gods hart. Jazeker, hij overtrad Gods geboden vaak en veel maar bleef toch steeds dicht bij God. Er kwamen vele verleidingen op hem af. Denk aan de kans om Saul te doden, de zonde met Batseba en de volkstelling. Lust, macht en wraak dreven hem soms bij God vandaan. Maar altijd weer verlangde hij ernaar om bij God aan tafel te mogen zitten. Close te zijn met Hem en in gesprek met Hem te blijven. Dat is een levenshouding die er in je leven is als een altijd klinkende melodie. Het is het besef dat God je alles geeft wat je nodig hebt. Het is een dankbaar leven.

En verder

Hoe leren jullie je kinderen om dankbaar te leven aan tafel met God?

Het boek bijna elk dagboek voor moeders en vaders
Pen