Voor ouders
Text

Steek je hand uit

Les 12

Om te beginnen

Je wilt graag dat je kinderen vertrouwen op God. Doen ze dat ook?

Lezen

Mattëus 14:22-33

29 Hij zei: ‘Kom!’ Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. 30 Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit: ‘Heer, red me!’

Op veel dagen schijnt de zon. Maar soms is het leven zwaar en zwart. Je voelt de grond onder je voeten wegzinken en het verdriet overmant je. Je kinderen zien je tranen en voelen je spanning. Hoe laat je ze zien dat God ook dan je houvast is? Petrus zag de donkere diepten van het bestaan en voelde het onheil aan zich trekken. Hij zag maar één uitweg voor redding. Hij riep God aan: Heer, red me! En Jezus greep zijn uitgestoken hand. Wat een troostrijk verhaal als wij het niet meer zien zitten.

En verder

 Laat je kinderen je verdriet en radeloosheid zien. Maar ook je hand die je uitsteekt naar God
Het boek bijna elk dagboek voor moeders en vaders
Pen