Voor ouders
Text

Stop, hou op

Les 15

Om te beginnen

Je kunt een ruzie beginnen (conflict zoekend) maar ook vermijden (conflict vermijdend). Welk gedrag zien jullie bij elkaar?

Lezen

Spreuken 20:3
3 Het strekt een mens tot eer om ruzie te vermijden,

een dwaas stort zich in een woordenstrijd.

Bij het lezen van deze tekst zou je kunnen denken dat het het beste is om ruzies te vermijden. Ruzies horen (helaas) na de zondeval bij het leven,
ook in jullie gezin. Sterker nog, pedagogisch gezien zijn ruzies juist goede leermomenten voor kinderen. Ruzie gaat over het onderhandelen over de vraag wat het kind wil en wat de ander wil. Het kind leert op te komen voor zichzelf maar leert ook om rekening te houden met anderen. Het kind leert inzien dat breuken hersteld kunnen worden en dat zij daar een bijdrage aan kunnen leveren. Ruzie kun je dus ook goed gebruiken.

En verder

 Ruzies zijn leermomenten voor kinderen: zijn jullie het wel of niet met deze stelling eens?
Pen