Voor ouders
Text

Liefdevol

Les 10

Om te beginnen

Gebeurt het weleens dat jullie kinderen boos op jullie reageren? Wat is hier dan aan voorafgegaan?

Lezen

Efeziërs 6:4
4 Vaders, maak uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en

vermaan hen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil.

De houding van ouders is van invloed op de wil van het kind om te gehoorzamen. Een autoritair optreden (je moet en je zal!) wekt vaak verzet en boosheid bij kinderen op. Je kinderen raken verbitterd. Jullie relatie wordt bitter, onaangenaam. Uiteindelijk zal een kind wellicht toch uit angst gehoorzamen. Paulus schrijft dat dit niet de bedoeling is van opvoeden. Ouders worden opgeroepen om hun kinderen te vormen en te vermanen zoals de Heer dat wil. De Heer doet dit liefdevol en genadig (Ps. 103:8).

En verder

‘De Heer is liefdevol en genadig.’ Hoe kunnen jullie dit vorm geven in de opvoeding van jullie kinderen?

Het boek bijna elk dagboek voor moeders en vaders
Pen