Voor ouders
Text

Goed gedaan!

Les 5

Om te beginnen

Belonen werkt beter dan straffen. Hoe denken jullie over deze stelling?

Lezen

Romeinen 2:6-9
6 God beloont ieder mens naar zijn daden.

Veel wetenschappers zijn het erover eens: belonen werkt beter dan straffen. Deze conclusie geldt voor kinderen, maar ook voor volwassenen. De artikelen die hierover op internet zijn gepubliceerd zijn interessant en veelbelovend. Belonen kan zorgen voor een structurele verandering in het gedrag, ook van jullie kinderen. In Romeinen 2 schrijft Paulus over God die ieder mens beloont voor wat hij heeft gedaan. Goed gedrag wordt zelfs beloond met het eeuwige leven.

En verder

‘Aan wie het goede doet, schenkt Hij het eeuwige leven.’ Wat roept deze belofte bij jullie op?

Het boek bijna elk dagboek voor moeders en vaders
Pen