Voor ouders
Text

God is mijn burcht

Les 4

Om te beginnen

Hoe ervaren jullie zelf God als ‘je Schuilplaats, je Trooster en veilige Toren van kracht’?

Lezen

Psalm 62
8 Bij God is mijn redding, mijn eer, mijn machtige rots,

mijn schuilplaats is God.

De psalmdichter zingt over rust vinden in God de burcht. Juist omdat je mag weten dat God krachtig is, kan je ziel tot rust komen. Hij mag de krachtstroom zijn waarop je bent aangesloten, ook als ouder. De filosoof Rousseau ziet het ouderschap ook als een veilige burcht. ‘Trek al vroeg een bastion op rond de ziel van je kind,’ zegt hij en hij gaat hier ver in: ‘Een ander kan het bouwplan maken, maar jij alleen moet de bouwer zijn.’ Als ouder heb je ook een beschermende functie, om in alle verwarring en keuzen van het leven een rustpunt voor je kind te zijn en samen bij God tot rust te komen.

En verder

Op welke momenten van de dag schuilt je kind bij jou?

Het boek bijna elk dagboek voor moeders en vaders
Pen