Voor ouders
Text

Het gezin van Noomi (tegenslag)

Les 9

Om te beginnen

Ook jullie gezin kan getroffen worden door tegenslagen als ziekte, werkloosheid of schulden. Betrek je je kinderen daarin of houd je het ver van hun bed?

Lezen

Ruth 1:1-5

1 In de tijd dat de rechters het volk leidden, brak er een hongersnood uit in het land. Een man trok daarom met zijn vrouw en zijn twee zonen weg uit Betlehem in Juda, om een tijdlang in de vlakte van Moab te gaan wonen.

Het gezin van Elimelech en Noömi werd getroffen door zware tegenslag: hongersnood. Als er aan de basale levensbehoefte gebrek komt, moet je snel voor een oplossing zorgen. En dat deden ze. Ze verhuisden met hun kinderen naar een ver land waar wel eten was. Elimelech en Noömi hebben vast overlegd met elkaar en wellicht ook met hun zonen. Maar of ze ook met God overlegden? Dat lezen we nergens. Bovendien verlieten ze het land dat God aan hen had gegeven. Het lijkt alsof ze God buiten hun plannen en oplossing hielden – en dat is altijd een slecht plan.

En verder

Hoe betrekken jullie God in je leven als er tegenslagen zijn?

Het boek bijna elk dagboek voor moeders en vaders
Pen