Voor ouders
Text

Heftige emoties

Les 7

Om te beginnen

‘Stomme mama. Ik haat jou, papa!’
Wat doe je als je kinderen zoiets zeggen?

Lezen

Job 3:1-4
1 Daarna opende Job zijn mond

en vervloekte de dag van zijn geboorte.

Dat is heftig. Job zit zo diep in de put dat hij zichzelf vervloekt. Was ik maar nooit geboren! Job is somber, boos en verdrietig tegelijk. In de Bijbel wordt best veel gevloekt en geklaagd. Het is een uiting van diepe, menselijke gevoelens. Het kan zijn dat je kind jou ook weleens agressieve taal of scheldwoorden naar je hoofd slingert. Hoe ga je daarmee om? Onderwijspedagoog en theoloog Banning zegt: ‘We hoeven niet alle problemen op te lossen, maar oprecht oog en oor hebben voor hun nood doet wonderen.’ Vaak zit achter zulk gedrag een diepe behoefte aan troost, nabijheid of simpelweg erkenning.

En verder

Vraag bij agressieve of heftige woorden later eens door naar wat je kind echt nodig heeft.

Het boek bijna elk dagboek voor moeders en vaders
Pen