Voor ouders
Text

Regels

Les 6

Om te beginnen

Waarom moeten je kinderen eigenlijk Gods geboden houden?

Lezen

 Deuteronomium 4:37-40

40 ‘Houd u altijd aan zijn wetten en geboden, zoals ik ze u vandaag geef. Dan zal het u en uw kinderen goed gaan, en zult u lang mogen leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal.’

‘Omdat ik het zeg!’ Soms geef je ten einde raad maar dit argument als je kinderen iets moeten doen wat ze niet willen. Is dat ook waarom we Gods geboden moeten doen? Niet echt. Als je leeft naar Gods woorden zal het goed met je gaan, zegt Mozes. Leven met God is niet simpel zijn regels opvolgen omdat Hij het zegt. Nee, het is een opvatting over het leven zelf. Als je leeft in Gods koninkrijk leef je in het licht van zijn liefde, vrede en blijdschap. Daar mag je alles van Hem verwachten. Daar leef je van genade en ben je genadig. Dan wil je niets liever dan zijn wil doen. Een beter leven is er niet.

En verder

Welke – onbegrepen – regel in jullie huishouden moet je toch even beter uitleggen aan je kinderen?

Het boek bijna elk dagboek voor moeders en vaders
Pen