Voor ouders
Text

Zorg goed voor jezelf

Les 17

Om te beginnen

Zorgen over je gezondheid of die van jullie kinderen, dat is soms echt heftig. Hoe gaan jullie daarmee om?

Lezen

3 Johannes 1:1-4
2 Geliefde broeder, ik hoop dat het u in alle opzichten

goed gaat en dat u gezond bent.

Wellicht herken je wel wat aan het begin van deze brief geschreven staat. Als je (na korte of lange tijd) contact hebt met familie en vrienden hoop
je van de ander te horen dat hij of zij gezond is. Gezondheid is een groot goed en absoluut niet iets vanzelfsprekends. God is Degene die gezondheid geeft. We hebben hierbij wel een verantwoordelijkheid: goed zorgen voor ons lichaam en onze geest! En ook aandacht geven aan de gezondheid van anderen zoals je ouders, kinderen en vrienden.

En verder

Dank God voor ontvangen gezondheid. Wanneer jullie te maken hebben met ziekte, leg dit voor God neer.

Pen